Skorsten og brændeovnsopgaver

Ellinge Murerforretning ApS renoverer og udbedrer skader på eksisterende skorsten, isætter ny Isokern, murer ny skorstens pibe, pejse og indmurer brændeovnsindsatser.

Arbejdet udføres fra taget, loftet og bunden af skorstenen afhængig af opgavens karakter.

Vi kontakter skorstensfejer for råd og vejledning samt syn af skorsten.  

Eventuelt udtjente mursten udskiftes under arbejdet og vi rydder naturligvis op efter endt arbejde.

Ring eller skriv for nærmere information omkring renovering eller opmuring af skorsten eller pejse og brændeovnsindsatser.

Skorsten og brændeovnsopgaver